A Székelyek Világszövetségéről

Szervezetünk Céljai

Az önrendelkezés meghatározása:


 • A Székelyek Világszövetsége (SZVSZ) nevű szervezet Székelyföld önrendelkezéséért jött létre. 
 • Szeretnénk, ha ez az erkölcsileg tiszta szervezet, - az SZVSZ - lenne Székelyföld közképviselete, elsősorban és ez által a világ különböző pontjain élő székelyeket egy cél és egy akarat mentén tudjuk összefogni.
 • Szeretnénk jó kapcsolatot ápolni minden Székely, önrendelkezési törekvéseket támogató szervezettel, hogy közös erővel tudjunk egy erős és erkölcsileg tiszta képviseletet nyújtani a székelységnek, ezért a lehetőségek szerint minden fórumon készek vagyunk tárgyalni ezen szervezetek vezetőivel, és készek vagyunk megbeszélni a ezeknek a törekvések kivitelezésének módját és az esetleges különbségek és nézetek közti eltéréseket is az összefogás érdekében.
 • Legfőbb célunk Székelyföld önrendelkezésének elérése békés, demokratikus módon, a nemzetközi jogok segítségével.
 • A Székelyek Világszövetsége fontosnak tartja, hogy az önrendelkezési jogunkra hivatkozva tudjunk elérni Székelyföld és a székely emberek számára egy területi függetlenséget, ami lehet egy területi autonómia, de lehet egy független Székelyföld is amit már 1918-ban kezdeményezett az akkori Székely Nemzeti Tanács. Ezt magának a székely népnek kell eldöntenie egy belső népszavazáson és ezt megelőzve össze kell hívni elődeinkhez hasonlóan a Székely Nemzetgyűlést, ami székely önkormányzás legmagasabb fóruma, az egész székelységre kiterjedő törvényhozási és bíráskodási intézménye.
 • A székelység jogi elismerése őshonos népként Erdélyben. Ezt a Világszövetség 2017- ben kezdeményezte az ENSZ-ben. A székelység létezésének jogi elismertetése minden olyan országban ahol székely él, ez által a székelyek saját nemzettudatát szeretnénk erősíteni a szintén olyan fontos magyar nemzettudat mellett. 
  Biztosíthatjuk a magyarországi politikusokat, pártokat is, hogy a Székelyek Világszövetségének indíttatásából eredően a legkevésbé sem célja nemzetünk megosztása, és nem is lehet az, mert nagyon jól tudjuk, hogy csak együtt, testvérként vagyunk erősek.
 • Harcolunk a székely és magyar nemzeti szimbólumaink elismertetéséért Székelyföldön, valamint ezek üldözése, történelmünk és népünket ért támadások és az elnyomás ellen, mivel szeretnénk megvédeni azt, ami már több ezer éve a miénk!
 • Politikai hovatartozástól függetlenül támogatunk minden olyan szervezetet, pártot, magánszemélyt, aki tesz a székelységért és kész küzdeni a közös célunkért a székely önrendelkezésért.A békés együttélést szorgalmazzuk a Székelyföldön élő kisebbségekkel, cigánysággal, szászokkal, románokkal és más nemzetiségekkel is, és készek vagyunk az ők problémáit is képviselni amennyiben ez szükségszerü.
 • Harcolunk a korrupció ellen, és támogatjuk a megvesztegethető vezetők, politikusok felelősségre vonását, ami sajnos a rendszerváltás óta még inkább elterjedt probléma még Székelyföldön is.
 • A Székelyek Világszövetségénél nem ígérgetünk, hanem cselekszünk, kapcsolatot ápolunk támogatóinkkal, tagjainkkal, szimpatizánsainkkal és minden lépésünkről az általunk szervezett fórumokon nyilvánosságra hozzuk.
 • Egységes álláspontunkat bizonyos témákról az alapítő tagság konszenzusa alapján alakítjuk ki és nyilatkozat formájában tesszük közzé honlapunkon, csoportjainkban, közösségi oldalainkon.
 • Szervezetünk magát demokratikusnak, konzervatívnak és nemzetinek is tartja és ezen a vonalon szeretné a székelységet a jövőben is képviselni helyi és nemzetközi szintéren is.
 • A Székelyek Világszövetsége fontosnak tartja a politikai függetlenséget. Azért hogy kiépítsük a helyi képviseletünket fontos, hogy politikai vonalon is aktívak legyünk, ezért a jövőbeni helyhatósági választásokon előfordul majd, hogy politikailag független jelölteket támogatunk Székelyföld területén. A támogatott képviselők erkölcsileg tiszták és feddhetetlenek kell legyenek a Székely nép szempontjából és szükségszerü, hogy tudják a székely embereket képviselni, velük olyan módon tartani a kapcsolatot, hogy a meghozott döntések a köznyelvben is érthetőek legyenek bárki számára.
 • A Székelyek Világszövetsége teljesen önkéntes alapon működik, tehát nem függ semmilyen párttól, szervezettől vagy kormánytól. Működésünket egyszerű civil emberek, vállalkozók, a székelység harcát támogatók adományaiból tarjuk fent.


 
A nemzetek szuverén joga az önálló nemzeti állam alakítására. A nemzeti önrendelkezés nemcsak a különválás, hanem az egyesülés szabadságát is magában foglalja. A nemzetközi jog is tartalmazza a nemzeti önrendelkezés jogát és mellette foglalt állást az európai biztonsági és együttműködési értekezlet is.

Ki lehet tagja a Székelyek Világszövetségének és hogyan müködünk?


 • A Székelyek Világszövetségéhez bárki csatlakozhat, aki a székelységgel és a székely önrendelkezési törekvésekkel rokonszenvez, múltjában tisztességes és becsületes, erkölcsileg tiszta és ezeket előrébb valónak tartja minden anyagi vagy személyes célnál valamint ezen értékek védelmét és szolgálatát támogatni kívánja.
 • A Székelyek Világszövetsége pártoktól független és a jövőben is az marad! Ez nem zárja ki, hogy bizonyos pártokat, vagy politikusokat támogatunk terveikben ha azok a székelységre nézve hasznosak!
 • A Székelyek Világszövetsége csak olyan politikai tartalmú dolgokkal kapcsolatosan foglal állást amelyek témája a székelységet is érinti, vagy a jövőben befolyással lehet rá.
 • A Székelyek Világszövetsége álláspontja egységes, amit bizonyos témákról nyilatkozat formájában tesszük közzé a honlapunkon és a közösségi médiákban. Ennek ellenére minden tagunknak lehet a témákban saját magán véleménye amely nem mindig azonos a szövetség álláspontjával. Szervezeten belül minden egyéni vélemény fontos, törekszünk az egyetértésre.
 • Irányvonalunk teljes mértékben törvényes, becsületes és tisztességes úton meghatározott amelytől eltérni sem pénzért, sem egyéni javakért, sem fenyegetés hatására nem fogunk!
 • Alapszervezeteink megtalálhatóak minden székely széken, több európai országban valamint az Egyesült államokban is. Ezen csoportosulások tevőlegesen is foglalkoznak a helyi székelység egységesítéséért, programokat, találkozókat szerveznek. Ezen munkában való részvétel tagjainknak nem kötelező, de hasznos.
 • Alapító tagságunk adja a szervezet irányát, amelybe minden tagnak is lehet beleszólása az alapszervezeti vezetőjén keresztül. Alapító taggá válás is lehetséges, amennyiben a tag a szervezet aktív tagja, a szervezet bővítésén dolgozik és szándékában áll alapító lenni az ezzel járó jogokkal és kötelességekkel.
 • Tagjaink rendelkeznek Székely Igazolvánnyal amellyel a tagsági viszony folyamán jogosultak bizonyos szolgáltatások, termékek, fesztiválok és egyéb lehetőségek igénybe vételére különbözö mértékü kedvezményekel. Az elfogadó helyek és a kedvezmények mértéke folyamatosan változik de honlapunkon naprakészen nyomon követhető.
 • Szervezetünk alapszabályzata ésszerü és az erkölcsi tisztaságra épül!

Legyen tagja a Székelyek Világszövetségének!

Töltse ki az alábbi jelentkezési lapot, ossza meg velünk ötleteit, gondolatait.
Többen erőssebek vagyunk!

Név
Email
Rövid bemutatkozó szöveg
Telefonszám
Lakhely, Ország
Megye, Település
Facebook
Dátum
Elküldöm