Sajtóközlemény a honossági beadványunkról

2017.11.22A Székelyek Világszövetsége felhívja a tisztelt anyaországi - és a határon túli - média figyelmét a honossági beadványunkkal kapcsolatos néhány olyan, rendkívül fontos tényre, amelyek lényegét úgy tűnik mindeddig nem sikerült számukra is érthetően kommunikálnunk. (Ez lehet a mi hibánk is.)


Beadványunk lényegét tekintve azt célozza, hogy a székelységet a hatályos magyar jogszabályok szerinti nemzetiségként bejegyezzék, és ezáltal jelenlétét kimutathatóvá tegyék itt, Magyarországon is. Tehát még ha kvázi kisebbségként is jegyzik be a székelységet, ezáltal csupán ennyit, és semmi többet nem fog a székelyek jogállása - valamint nemzettudata és az összmagyarsághoz való viszonya - változni. Ugyanis amellett, hogy a székelyeket, mint elismert nemzetiséget kimutathatóvá tesszük, a magyar állampolgársággal már rendelkező székelyek esetében ezen státuszuk, az ezzel nem rendelkezők esetében pedig a jövőbeni igénylés lehetősége továbbra is változatlanul megmarad. Tehát ez a kisebbségi állapot csupán annyit változtat, hogy a hatályos jogi kategóriák szerint is kimutathatóvá tesz egy egyébként vitathatatlanul létező népet. Így aztán - és ez talán a legfontosabb - többé a románok sem mondhatják majd, hogy a székely nép nem létezik.


A beadvánnyal, illetve a népszavazással semmilyen hátsó vagy titkolt szándékunk nincs, csupán a saját nemzettudatunkat szeretnénk kimutatni a legalább annyira fontos magyar nemzettudat mellett. A kettő nem üti és nem is ütheti egymást, hiszen testvérnemzet vagyunk! Ezért viszont magyar testvéreinknek is meg kell érteni, hogy fontos számunkra a székely nemzettudatunk megélése, megerősítése és védelme.


Biztosíthatjuk a magyarországi politikusokat, pártokat is, hogy a Székelyek Világszövetségének indíttatásából eredően a legkevésbé sem célja nemzetünk megosztása, és nem is lehet az, mert nagyon jól tudjuk, hogy csak együtt vagyunk erősek. Tudniuk kell, hogy a székely akkor lesz a legjobb magyar, ha minél székelyebbé tud válni. Köt minket elődeink akarata is, akik vérüket adták e nemzetért, és ezúton biztosítjuk az összmagyarságot, hogy nemzetünket érő támadás esetén ezt az áldozatot mi is bármikor meghoznánk.


A Székelyek Világszövetsége arra kéri tehát magyar testvéreinket, és az anyaországi politikai pártokat, függetlenül attól, hogy milyen politikai nézeteket vallanak, hogy segítsenek nekünk ebben a küzdelemben, és előlegezzék meg a bizalmukat felénk, mert amit teszünk, azt a székely nemzettudat, és vele együtt az összmagyarság erősítéséért tesszük.


Tisztelettel:
Székelyek Világszövetsége