Az SZNT a Magyar Autonóm Tartományt siratja

2018.02.14

Nem lepődünk meg most már a magát Székely Nemzeti Tanács elnökének nevező szervezet kijelentésén, hogy a csak nevében volt autonóm magyar területet siratja, amely a teljes Székelyföld területét sem foglalta magába és a Marosszéken élő székelyek nemzettudata ellen a legerősebb támadásokat szította. Azok a Marosszéken élő székelyek, akik felvállalták a székelységüket rendre azzal voltak támadva, hogy ,,most már ne székelykedjetek a francba bele, mert most már magyarok lettetek,,. 

És hol marad Kézdiszék?:
És hol marad Kézdiszék?:

Ez volt a Magyar Autonóm Tartomány székelybarát felfogása és ennek a jogán szeretné az SZNT az autonómiáját, amit őszintén mai napig sem tudjuk, hogy székely autonómia vagy magyar autonómiának nevezzünk.


"A székelység, tudatában annak, hogy a székely nép a nemzetközi jog alanya, ismerve a területi autonómiák európai gyakorlatát és Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait, a székelyek népszavazáson kifejezett akaratára, és 63 székely önkormányzat határozataira alapozva, nem mond le Székelyföld területi autonómiájáról, ezzel egy olyan jog helyreállítását kéri, amelyet a román állam korábban már elismert" - áll az SZNT közleményében.


Viszont kérjük az SZNT-t nézze meg, hogy hány székely él és milyen kárt okoztak a székelység tudatában is amikor 2011-ben a székelyeket a magyar nemzeten belül ki lehett volna mutatni megosztás nélkül. Nézzük meg az alábbi videót mit mondtak akkor az SZNT vezetői az mellett, hogy Izsák Balázs a székelyeket így határozza meg ,, Az a székely aki Székelyföldön él és magyarul beszél,,. Ezek szerint ha egy kongói ember Székelyföldre jön és magyarul kezd beszélni már belőle székely lesz.

Lassan itt van Március 10 amit az SZNT a Székely Szabadság Napjának keresztelt el, és eleinte több tízezer ember ment a székely szabadságért majd amikor már észrevették, hogy ez csak SZNT propaganda például 2017-ben már alig 2000 ember vett részt az eseményen, tudva hogy ennek már semmi értelme. Hogy mikor van a székely szabadság napja, véleményem szerint, amikor ez ki lesz harcolva, hogy a székelység nem egy szelektív jogként adott románián belüli autonómiában é,l hanem a saját földjén Székelyföldön szabadon, ahogy ezt az SZNT 1918-as jogelődje is elképzelték, tehát a Székely Köztársaságban! Menetelni lehet Márciusban Marosvásárhelyen de akik ott vannak azoknak csak töredéke székely. Izsák Balázs úrnak üzenjük, hogy majd akkor beszéljen a székelyek nevében amikor őt megválasztja az a székelység aki székelynek is mondja magát, tehát kérjük őt ne beszéljen egy olyan nép nevében aminek nem része jogilag!