Amikor a nem székely székelykedik!

2017.08.17


A történelem során sok nép olvadt be a magyar népbe, ezek a népek elveszítették az önállóságukat, itt említhetjük a jászokat, kunokat is akik mára már csak magyarok lettek. Sokan úgy gondolják, hogy a székely is csak egy olyan nép, amit mindenféleképpen be kellene olvasztani a magyar népbe és a székely az csak egyfajta jelző legyen. Még a Székely Nemzeti Tanács elnöke is megtagadja azt, hogy a székely, mint nép nem önálló független nép amely igy is a magyar nemzet részét képezi. Megtagadja azt, hogy jogilag ki legyen mutatva a magyar nemzeten belül a székely nép.

A 2011-es népszámláláson kimutatott 1665 székelyt egyértelműen a magyar nemzeten belül mutatták ki és a magyar anyanyelvűek csoportjába kerültek. Tehát azok az erdélyi magyar pártok és szervezetek, akik arra biztatták a székelyeket, hogy ne vállalják a székelységüket, tudatosan félrevezették a székely népet, olyan hazugságokkal, hogy ezzel megosztjuk a magyarságot. Természetesen szóba jött a románokkal való riogatás is. A napokban Izsák Balázs is az 1970 -es évek béli kommunista románokra hivatkozva próbálta azt kihangsúlyozni, hogy csőbe akarják húzni a székelyeket most is. Természetesen az egész, amit művelt egy műbalhé ugyan is pontosan tudja, hogy szó sem volt már 2011-ben sem megosztásról.

Nézzük csak meg hogyan is zajlott a 2011-es népszámlálás: Az 1991-es és 2002-es romániai népszámláláshoz képest (ahol valóban a magyar és a székely etnikumot elkülönítették!) 2011-ben mégis egy viszonylag méltányos és igazságos rendszerben lehetett nyilatkozni az etnikumról, anyanyelvről és felekezeti hovatartozásról. Mindenik romániai etnikumnak volt egy főkódja:

1000-es főkód román; 1100 magyar; 1200 roma (cigány); 1300 német; 1400 ukrán; 1500 szerb; 1600 török; 1700 tatár; 1800 szlovák; 1900 zsidó; 2000 orosz-lipován; 2100 bolgár; 2200 cseh; 2300 horvát; 2400 görög; 2500 lengyel; 2600 örmény; 2800 rutén; 2900 olasz; 3000 albán; 3100 macedón; 3200 más etnikumok.

Legtöbb főkódnak voltak alkódjai (másodlagos kódjai) is: pl.1000 ROMÁN: 1001 román; 1002 aromán; 1003 csik; 1004 isztroromán; 1005 macedoromán; 1006 meglénoromán; 1007 vláh

1100 MAGYAR: 1101 magyar (maghiar); 1102 magyar (ungur); 1103 székely (secui) Tehát akik az 1103 -as székely kóddal lettek beírva a székely mellett automatikusan magyarok is lettek. Tehát ez bizonyítja, hogy nem történt megosztás. Felmerül a kérdés, hogy azok a szervezetek akik akkor a székely nép jogi kimutatása ellen dolgoztak, milyen jogon beszélnek a székely nép nevében, ha egyszer nem székelyek? Ha székelységre gondolunk, akkor nem csak a népviseletre, hanem egy magát nemzetnek nevező magyar anyanyelvű független és a területén, Székelyföldön őshonos népre gondolunk

.

Az alábbi linkre kattintva letölthető a 2011-es hivatalos népszámlálás adatai, amik az itt elmondottakat alátámasztja 

Hogy áll most a helyzet? Egész Romániában 1665 székelyt számoltak meg, igy a székely a saját területén tehát Székelyföldön kisebbség lett. Hogy is mer tehát egy olyan magyar a székelység nevében beszélni, aki még a Székelyek Világszövetsége Magyarországon való honossági beadványára is azt állítja, hogy megosztjuk ezzel a magyarságot. Sem Magyarország sem Románia eddig semmilyen formában el nem ismerte a székely nép létezését jogilag, még kisebbségként sem. Addig amig nincs jogilag székely nép nem is lehet beszélni sem székely autonómiáról sem székely önrendelkezésről. ,, Nem elég felvenni a székelyruhát, ha nincs alatta székely szív és öntudat,, -mondta ezt Nagy Emil.

Természetesen fel lehet tenni a kérdést, hogy kit szimbolizál akkor a 2004-ben tervezett székely zászló? A jogilag nem létező székely nemzetet vagy a népszámláláson kimutatott 1665 székelyt? Milyen jogon beszélünk Székely Nemzeti Tanácsról, ha egyszer a székely, mint nép a magyar nemzet részét képezi? Értsük ezt úgy, hogy nemzet a nemzetben? Ha meg Izsák Balázs szerint mind magyarok vagyunk és nem székelyek akik a magyar nemzet részét is képezik, mire jó az ha magukat a Székely Nemzet Tanácsának nevezik?

Most magyarként kissebségek vagyunk, a magyar pártok is próbálják betömni a szánkat a kissebségi jogokkal, nem hogy próbálnák ők is támogatni azt, hogy a székelységet el tudjuk ismertetni és Székelyföldön az elismertetés után kinyilvánítani az önrendelkezés legmagasabb fokát. Nem ez történik, autonómiázunk (,,román állampolgárként kérjük az autonómiának bizonyos formáját,,- Dabis Attila SZNT) Minden 4 évben előkerül az autonómia, mikor Gyurcsánnyal, mikor Orbánnal kampányra felhasználják a Tulipános elvtársak is. Amikor a székelység megkérdi tőlük, hogy jól van, gyerekek mi van az autonómiával? Két szóval válaszolnak rá ,,Nem időszerű,,

Na hát kedves Kelemen Hunor, Izsák Balázs, Toró T Tibor és Bíró Zsolt már észbe kellene kapni és válaszolni nyíltan erre a kérdésre. Akartok ti egyáltalán autonómiát? Hát hogyne akarnátok, csak pontosan tudjátok, hogy Romániában semmiféle autonómiát nem lehet elérni, de kampányra négyévente tökéletes, mert fel lehet hozni, lehet a népet butitani. Nézzük csak meg, hogy milyen autonómiát akarnak ezek a semmiféleképpen sem székely, de erdélyi magyar politikai vezetők, és hogyan akarják elérni ezt. Hát hogyan másképpen, mint az elnyomó román hatalomnak kunyerálunk és petíciókat adunk be, amiket egyértelmű az, hogy soha meg nem tárgyalnak a Román Parlamentben. Valószínűleg ezek a petíciók az első szemetes kukáig érnek el. Természetesen az állítólagos,,Székelyek Nemzeti,, Tanácsa, Románián belüli területi autonómiát szeretne, azt viszont nem tudjuk, milyen jogi alapra hivatkoznak és melyik népre? Az SZVSZ naivságnak és egyenesen időhúzásnak tartja a jogi alap nélküli román jóváhagyásra váró autonómia küzdelmeket amiket 30 év alatt nem sikerült elérni sem az erdélyi magyar politikai vezetőknek sem az SZNT-nek.

A Székelyek Világszövetsége a wilsoni alapelveken működő, most már nemzetközi jogban is szereplő népek önrendelkezési jogát szeretné és ennek a legmagasabb fokozatát ami a független Székelyföldet jelenti. A népek önrendelkezési jogának is vannak feltétele. Természetesen az, hogy jogilag létező őshonos nép kell legyünk és lehetőleg a területünkön 60%-os többségben kell legyenünk. Hát sajnos ez igy a jelen pillanatban nem igy áll. A székely a területén tehát Székelyföldön kisebbség 1665 főként, tehát még román is több él mint székely, a többi közel 685 000 -ember Székelyföldön magyar. Székelyföldön viszont nem a magyar az őshonos nép hanem a székely!

A Székelyek Világszövetsége tehát károsnak tartja azt, hogy a Székelyföldön élő emberek nem székelynek, hanem magyarnak mondták magukat, ugyanis igy megfosztják magukat az ősi székely identitásuktól és ez által az önrendelkezési jogukkal sem tudnak élni székelyként. A Székelyek Világszövetsége célja, hogy a következő népszámláláson kimutassuk a 700 000-es székely népen a magyar nemzeten belül és ez után összehívni a Székely Nemzetgyűlést és kinyilvánítani, hogy a székely nép élni akar az önrendelkezési jogával és az önrendelkezési jog legmagasabb fokozatával, ami a független Székelyföldet jelenti. Jelmondatnak azt tűztük ki, hogy,,Senkinek urai nem vagyunk, de szolgái sem!,, Ezt az utat teljesen pártoktól függetlenül és a jogilag is létezni kívánó székely emberekkel együtt szeretnénk elérni.

A Székelyek Világszövetsége a világban élő székely emberek figyelmét arra hívja fel, hogy bátran vállalják fel a székelységüket a következő népszámláláson, annak ellenére, hogy lesznek olyan próbálkozások, hogy románokkal fognak riogatni minket. Az hogy felvállaljuk a székelységünket az az őseink iránti tisztelet és az ő akaratuk teljesitése is, amit ők maguk Székely Nemzetgyűlésen nyilvánítottak ki, hogy függetlenek szeretnének lenni. A magyar testvéreik meg azt tartsák észben, hogy a székely úgy tud magyarnak lenni, ha minél székelyebbé tud válni! Mi készen állunk, hogy ezt teljesítsük!