A Székelyek Világszövetsége nyílt levele Pánczél Károly, a Nemzeti összetartozás bizottságának elnökének az ECHO-TV-ben elmondott szavaira.

2018.05.18

Tisztelt Elnök Úr!

Először is hadd gratuláljunk a Székelyek Világszövetsége alapító tagjai nevében a posztja újraválasztásához. Reméljük megválasztása után továbbra is hatékonyan fogja képviselni a magyar nemzetet és a székely nép törekvéseit is. Továbbá köszönjük az érdeklődését és a hozzászólását a 2017.December 1-én a Bujdosó Székely Vendéglőben tartott rendezvényünkön.

A Székelyek Világszövetsége nyitott a párbeszédre, azokkal magyarországi politikai pártokkal, akik számára a székelység problémái fontosak. Engedje meg nekünk, hogy az az ECHO-TV-ben elmondott szavaira reagáljunk a választásokkal és az autonómiával kapcsolatosan.

Szervezetünkhöz a választások ideje alatt több elektronikus levél érkezettt be, hogy nem kapták meg a szavazati íveket és több alapító tagunk jelezte ezt, hogy ők sem kapták meg időben. Ezekre a problémákra a Székelyek Világszövetségének javaslata az, hogy a levélszavazatok mellett fent kellene tartani egy olyan lehetőséget is, hogy interneten szavazhassanak egy erre fenttartott, biztonságos és szigoruan ellenőrzött weboldalon és ezt megtehessék azok az idősebb személyek is akik a számítógépes technikához nem értenek lehetőséget kellene biztosítani a helyi önkormányzatoknál, hogy a jelenlétükben a választások ideje alatt egy megbízott személy ezt megtehesse.

Az autonómiához való hozzászólásával szervezetünk nem ért egyet, ugyanis ezt a törekvést 28 éve az erdélyi magyar politikai pártok többnyire választások alkalmával szedik elő és kampány célra használják fel. Az általunk végzett kutatások és tapasztalatok szerint a egkérdezettt székely emberek többsége nem hiszi azt, hogy a jelenlegi erdélyi magyar politikai elit képes bármiféle eredményt elérni az autonómiával kapcsolatosan. Sok ember számára maga az autonómia kifejezés sem mond semmit, tehát sokan nem is ismerik a szó jelentését, akik pedig ismerik azok többnyire megkérdőjelezik ennek hatékonyságát és elérését, ennek oka az eredménytelen 28-év erdélyi magyar politizálás amit az Ön által is említett Kelemen Hunor vezette RMDSZ véghez vitt. Sajnos az MPP és az EMNP sem tudott előre lépni az autonómia kérdésében.

A Székelyek Világszövetsége közösségének egyértelműen az az álláspontja, hogy teljes mértékben naívság várnunk bármit a fent említett szervezetektől, hogy területi autonómiát érjenek el a székelységnek. Tisztában vagyunk vele, hogy ez egy fakultatív jog ami csak is a Román Állam szelektív jováhagyásával lehetséges, ami ismerve a román többség mentalitását,bátran kijelenthetjük, hogy lehetetlen vállalkozás tehát nem elég évente beadni egy -egy petíciót és várni a ,,székely szabadságot.,,

Szervezetünk szerint ezzel a kérdéssel sokkal komolyabban kell foglalkozni és a nemzetközi jogot kell használni ami ,,jus cogens,, még a magát egységes és oszthatatlannak valló Románia számára is. Ez a jog a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányában is szereplő népek önrendelkezési joga, amely kimondja:

,, Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.,,

Figyelembe kell venni a Wilsoni alapelveket is a népek önrendelkezési joga mellett és itt jönne komoly segítség Magyarország és a kormány részéről az, ha jogi segítséget nyújtana az önrendelkezési törekvésben. Tudjuk és számtalanszor el van mondva nekünk is, hogy Magyarország nem szólhat bele más ország belügyeibe, de véleményünk szerint vannak olyan lehetőségek amivel ezt ki lehet kényszeríteni Romániától, például a Román Magyar Alapszerződésben leírtakkal. Nyílván ez nézeteltéréssel járhat, de ilyen esetben véleményünk szerint nem lehet hivatkozni a jószomszédi viszonyra, meg a diplomáciai kapcsolatokra.

Egy határozottabb fellépésű magyar külképviseletre lenne szükségünk, amely hatékonyabban állna ki a székelység törekvései mellett, mivel úgy gondoljuk, hogy nekünk, székelyeknek, akiknek meghatározó történelmi szerepük van a magyar állam megalapításában és fenntartásában erős anyaországi képviseletre lenne szükségünk. A székely és a magyar társnemzetek voltak mindig is a történelem során és a Székelyek Világszövetsége szerint ezt meg kell tartani és erősíteni kell a kapcsolatainkat, még akkor is ha néhány politikai lépésben nem tudunk konszenzusra jutni. A székely önrendelkezés nem tartozhat az utóbbihoz és ugyan olyan fontos kell, hogy legyen egy anyaországi magyar számára, mint egy Székelykeresztúron vagy Firtosmartonosban élő székely számára, mivel a jövőbéli megmaradásunk a cél ebben a naponta változó és támadásokban gazdag Közép-Kelet Európában.

Munkájához erőt és kitartást kíván a Székelyek Világszövetségének közössége!

Pánczél Károly Fidesz
Pánczél Károly Fidesz