A Székelyek Világszövetsége nyílt levele Kovászna Megye Prefektusához

2017.05.10

Újabb felhívással fordul a Székelyek Világszövetsége a csoport tagjaihoz. Mint ismeretes, Sebastian Cucu, a Kovászna megyei román kormányképviselő Magyar Annával, az Európa Tanács Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartájának raportőrével folytatott beszélgetése során kifejtette, hogy a magyar nyelvnek a közigazgatásban való "túlzott használatát" hivatott visszaszorítani intézkedéseivel. A Székelyek Világszövetsége levelet fogalmazott meg a kormányképviselő számára, amelyet az alábbiakban közlünk):

Nyílt levél Kovászna Megye Prefektusához!


Tisztelt Sebastian Cucu Prefektus Úr!

 Ön egy 75%-ban magyarok és székely lakta erdélyi régióban végzi a prefektusi munkáját. 75%-ban magyar anyanyelvű emberek lakják ezt a régiót, amit Ön valószínűleg a a saját nyelvén ,,aşa zisul Ţinutul Secuiesc,, -nek nevezne. A Székelyföldön élő székelyek, magyarok és románok közt nincsenek olyan óriási nézetkülönbségek, mert a magyar anyanyelvűek is tiszteletben tartják az ország hivatalos nyelvét, és a Székelyföldön élő románok többségét sem zavarják a kétnyelvű feliratok. Mégis akad Önök között egy pár olyan román ember, aki még az alapvető emberi jogokat sem tartja tiszteletben, például Ön is, mert az, hogy,, túlzott a magyar nyelv használata,, nem megengedhető egy prefektustól sem és az alapvető emberi jogok sértése mellett megsérti a Román Alkotmány 6. cikkelyét, amely kimondja: 

 "6/1) Az állam elismeri és biztosítja a nemzeti kissebségekhez tartozó személyek jogát az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez.

 6/2) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek identitásának megtartását, fejlesztését és kifejezését célzó állami védő intézkedéseknek meg kell felelniük a többi román állampolgárhoz viszonyítva az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma elveinek." 

Tisztelt Prefektus Úr, kérem Önt tisztelettel, hogy ilyen székelyellenes és magyarellenes kijelentéseket, nyilatkozatokat ne tegyen, mert ilyent a Dâmboviţa partjánál szoktak tenni. Az ilyen kijelentések véleményem szerint sértik a Székelyföldön élő többségi társadalmat kitevő magyar és székely embereket és konfliktusokat generálnak. Kérem Önt, legyen tekintettel arra, hogy egy magyar anyanyelvüek álltal lakott többségi megyének a prefektusa és tartsa tiszteletben az ott élő székelyek és magyarok jogait. 

Tisztelettel kérem, a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartáját jóváíró 2007. évi 228. számú törvény 2. cikk k) pont, valamint a 10.cikk 1. a)(i) pont értelmében, hogy jelen levélre nyújtott hivatalos választ magyar nyelven is közölje .

Tisztelettel: Székelyek Világszövetsége elnöksége


EGY MOZGALMAT KÍVÁNUNK ELINDÍTANI. Arra kérjük a csoport tagjait, hogy ők is küldjenek levelet a kormányképviselőnek, amelyben ezzel a kijelentésével kapcsolatos álláspontjukat rögzítik, akár a mi levelünk átvételével, akár saját szerkesztésben. Felhívjuk a figyelmet, hogy a közigazgatás rendjéről szóló törvény értelmében a kormányképviselőnek, csakúgy, mint bármely más közintézménynek, a levél átvételétől számított 30 naptári nap áll a rendelkezésére válaszolni. ADJUNK NEKI MUNKÁT. 

Képek forrása: https://ruszinkarpatalja.blogspot.ro