A Székelyek Világszövetsége nyilatkozata Csibi Barna az SZVSZ Alelnöke elleni bírósági ítéletével kapcsolatban

2018.01.05

A Székelyek Világszövetsége felháborodását fejezi ki a Román Állam magyarellenes és székelyellenes cselekedetéért, miszerint Csibi Barnát a Székelyek Világszövetsége alelnökét négy év felfüggesztett börtönre ítélte a román hatóság, mivel a szabad véleménynyilvánítás jogával élt és ki merte mondani az, hogy ,,Székelyföld nem Románia!,, - vagy véleményt, mert mondani egy olyan román nemzetihősnek kikiáltott tömeggyilkosról, mint Avram Iancu.

A Román Államot elítéljük a székelység elleni támadásaiért, a szimbólumaink üldözéséért és az anyanyelvünk használatának korlátozásáért, székely hazafiak meghurcolásáért. A szólásszabadság megilleti Csibi Barnát is és véleményünk szerint a Román Bíráság ítélete teljesen jogsértő, mivel sérti a népek önrendelkezési jogát és az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának I. es pontját miszerint:

Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak. II. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. E jogok: a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az elnyomatással szemben való ellenállás.

A Székelyek Világszövetsége a Román Államot elnyomónak tekinti, mivel sérti a székelyek és az erdélyi magyarok önrendelkezési jogát és számtalan esetben megsértette saját alkotmányának 6. os cikkelyét miszerint:

(1) Az állam elismeri és biztosítja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát az etnikai,kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez.

(2) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek identitásának megtartását, fejlesztését és kifejezésétcélzó állami védő intézkedéseknek meg kell felelniük a többi román állampolgárhoz viszonyítva azegyenlőség és a diszkrimináció tilalma elveinek.

Székelyek Világszövetsége. 2017. 12.21