RÓLUNK

Székelyek Világszövetsége - Ismertető


 • A Székelyek Világszövetsége (SZVSZ) nevű szervezet Székelyföld önrendelkezéséért jött létre. Célunk hogy 2018-ban Romániában és Magyarországon is bejegyezzük a Székelyek Világszövetségét. 

 • Szeretnénk, ha ez az erkölcsileg tiszta szervezet, - az SZVSZ - lenne Székelyföld közképviselete, elsősorban és ez által a világ különböző pontjain élő székelyeket tudjuk összefogni.

 • Szeretnénk jó kapcsolatot ápolni minden székely önrendelkezéssel foglalkozó szervezettel, hogy közös erővel tudjunk egy erős és erkölcsileg tiszta képviseletet nyújtani a székelységnek, ezért a Székelyek Világszövetsége a lehetőségei szerint minden fórumon kész tárgyalni a székely önrendelkezésért harcoló szervezetekkel, pártokkal és készek vagyunk megbeszélni a ezeknek a törekvéseknek a módját és az esetleges különbségek és nézetek közti problémákat is, hogy a cél elérése érdekében össze tudjunk fogni.

 • Legfőbb célunk Székelyföld önrendelkezésének elérése békés módon, nemzetközi jogokkal. Az önrendelkezés meghatározása: A nemzetek szuverén joga az önálló nemzeti állam alakítására. A nemzeti önrendelkezés nemcsak a különválás, hanem az egyesülés szabadságát is magában foglalja. A nemzetközi jog is tartalmazza a nemzeti önrendelkezés jogát és mellette foglalt állást az európai biztonsági és együttműködési értekezlet is.

          A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

I . RÉSZ

1. cikk. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.

2. cikk Céljai elérése érdekében minden nép - a kölcsönös előnyök elvén alapuló nemzetközi gazdasági együttműködésből és a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek tiszteletben tartásával - szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erőforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitől.


 • A Székelyek Világszövetsége fontosnak tartja, hogy az önrendelkezési jogunkra hivatkozva tudjunk elérni Székelyföld és a székely emberek számára egy területi függetlenséget, ami lehet egy területi autonómia, de lehet egy független Székelyföld is amit már 1918-ban kezdeményezett az akkori Székely Nemzeti Tanács. Véleményünk szerint ezt magának a székely népnek kell eldöntenie egy belső népszavazáson és ezt megelőzve össze kell hívni székely előkeinkhez hasonlóan a Székely Nemzetgyűlést, ami székely önkormányzás legmagasabb, többnyire Székelyudvarhelyre összehívott fóruma, az egész székelységre kiterjedő törvényhozási és bíráskodási intézménye volt. Első okleveles adat 1344-ből említi. Ettől fogva rendkívüli időközönként összehívták, mikor szükségét érezték, ezt a hagyományt véleményünk szerint a XXI. században is folyatni kell!

 • A székelység jogi elismerése őshonos népként Erdélyben. Erre az SZVSZ kérést nyújtott be az ENSZ-hez. A székelység létezésének jogi elismertetése minden olyan országban ahol székely él, ez által a székelyek saját nemzettudatát szeretnénk erősíteni a szintén olyan fontos magyar nemzettudat mellett. 

 • Keményen fellépünk a magyarellenesség ellen.

 • Biztosíthatjuk a magyarországi politikusokat, pártokat is, hogy a Székelyek Világszövetségének indíttatásából eredően a legkevésbé sem célja nemzetünk megosztása, és nem is lehet az, mert nagyon jól tudjuk, hogy csak együtt vagyunk erősek. Tudniuk kell, hogy a székely akkor lesz a legjobb magyar, ha minél székelyebbé tud válni. Köt minket elődeink akarata is, akik vérüket adták e nemzetért, és ezúton biztosítjuk az összmagyarságot, hogy nemzetünket érő támadás esetén ezt az áldozatot mi is bármikor meghoznánk.

 • Harcolunk a székely és magyar nemzeti szimbólumaink elismertetéséért Székelyföldön és harcolunk a nemzeti szimbólumaink, történelmünk és népünket ért támadások és elnyomások ellen, mivel szeretnénk megvédeni azt, ami már több mint ezer éve a miénk!

 • Politikai hovatartozástól függetlenül támogatunk minden olyan szervezetet, pártot, magánszemélyt, aki tesz a székelységért és kész küzdeni a közös célunkért a székely önrendelkezésért.

 • A békés együttélést szorgalmazzuk a Székelyföldön élő nemzeti kisebbségekkel, romákkal, románokkal és más nemzetiségekkel is, és készek vagyunk az ők problémáikat is meghallgatni és lehetőségeinkhez mérten megoldást találni a problémáikra.

 • Harcolunk a vesztegetés ellen, és támogatjuk a megvesztegethető vezetők, politikusok felelősségre vonását, ami sajnos a rendszerváltás óta sem megoldott probléma még Székelyföldön sem.

 • A Székelyek Világszövetségénél nem ígérgetünk, hanem cselekszünk, és közben mindvégig tartjuk a kapcsolatot minden egyes támogatóinkkal, tagjainkkal, szimpatizánsainkkal és minden lépésünket az általunk szervezett fórumokon megbeszéljük velük.

 • A Székelyek Világszövetsége egységes álláspontját bizonyos témákról nyilatkozat formájában tesszük közzé a csoportjainkban, közösségi oldalainkon. Minden SZVSZ alapító tagnak lehet a témákban magán véleménye és ezt közölheti is. A döntéseket a Székelyek Világszövetsége elnöki tanácsa hozza meg szavazás formában.

 • A Székelyek Világszövetségének magát demokratikusnak, konzervatívnak és nemzetinek is tartja és ezen a vonalon szeretné a székelységet a jövőben is képviselni helyi és nemzetközi szintéren is.

 • A Székelyek Világszövetsége fontosnak tartja, hogy kiépítsük a helyi képviselőinket is Székelyföld minden székeiben és a képviselőink erkölcsileg tisztán tudják a székely embereket képviselni és olyan módon tartani a kapcsolatot velük, hogy a székelységet ért döntések a köznyelvben is érthetőek legyenek bárki számára.

 • A Székelyek Világszövetsége teljesen önkéntes alapon működik, tehát nem függ más pártoktól, szervezetektől működésünket egyszerű civil emberek szintjén tarjuk fent.

 • I. ZÁSZLÓNK

II. KOKÁRDÁNK:

III. EGYEK VAGYUNK, ÖSSZETARTOZUNK:

IV. SZÉKELY HÍMNUSZUNK REFRÉNJÉBEN, FEL EMELT FŐVEL, BIZAKODVA, CSILLOGÓ SZEMEKKEL ÉNEKELYÜK:

.... Maroknyi székely ÁLL MINT EGY KŐ SZIKLA ....

Székelyek Világszövetsége csoport erkölcsi kódex

 • Ki lehet tagja a Székelyek Világszövetsége csoportnak?
 • A Székelyek Világszövetsége csoportban politikai pártoktól függetlenül mindenki csatlakozhat, aki a székelységgel és a székely önrendelkezési törekvésekkel rokonszenvez.
 • A Székelyek Világszövetsége csoportban olyan politikai tartalmú bejegyzések legyenek, amelyek témája a székelységet is érinti.
 • A Székelyek Világszövetsége csoport pártoktól független és a jövőben is az marad.
 • A Székelyek Világszövetsége csoportjában adminisztrátorok és moderátorok vigyáznak, hogy a csoportban lévő bejegyzések, ne legyenek alpáriak és megfeleljenek, az alább leirt csoport szabályzatnak.
 • A Csoport tagjainak jogukban áll az adminisztrátorok és moderátorok felé jelezni, ha személyeskedő, sértegető, vagy vulgáris szavakat tartalmazó hozzászólásokat, bejegyzéseket találnak. Ezeket a bejegyzéseket és hozzászólásokat töröljük.
 • A Székelyek Világszövetsége egységes álláspontját bizonyos témákról nyilatkozat formájában tesszük közzé a csoportban. Minden SZVSZ alapitó tagnak lehet a témákban magán véleménye.

A csoport tagja lehet, aki elfogadja a Székelyek Világszövetsége alapelveit Székelyek Világszövetsége alapelvei:

A csoport rendszabályzata:

 • A csoportban tilos megosztani: eladó termékeket (autók, élelmiszerek, stb.)
 • A csoportban tilos a csúnya szavak, sértő jelzők használata.
 • A csoportban szigorúan tilos bármilyen tagot vallása, politikai hovatartozása, anyanyelve miatt szidalmazni.
 • Tilos a pártok logóinak népszerűsítése, kivételt képeznek azok pártok, szervezetek, akik érdemben oda állnak a székelység önrendelkezési törekvései mellé.
 • Szigorúan tilos a felnőtt, pornográf tartalmú bejegyzések közzététele.
 • Nem ajánlott nem a székelységgel kapcsolatos bejegyzések beküldése, ugyanis azokat nem fogjuk közzé tenni, mivel a csoport a székelységről szól elsősorban.
 • Tilos olyan bejegyzéseket beküldeni, amelyik 48-óra alatt már szerepelt a csoportban.
 • A csoportban szigorúan tilos olyan logók, közzététele, amik reklámnak minősülnek, csak is olyan termékek, vagy szolgáltatásokról szóló tartalmak megosztása engedélyezett, ami a székelység gazdasági előnyeit segíti. Ezt előzetesen egyeztetni kell a Székelyek Világszövetsége Facebook vagy Twitter oldalán.

A fenti csoport szabályzat megsértői, figyelmeztetésben részesülnek és azok, akik a csoport rendszabályzatát rendszeresen megsértik, a Székelyek Világszövetsége fent tartja a jogát, hogy kitesszük a sértő személyt a csoportból.