Székelyek a népszámláláson! 2011-2021

     A Székely Nemzetiségű leszek 2021-ben csoport létrejöttének szükségességét főként az motiválta, hogy az erdélyi magyar pártok és a Székely Nemzeti Tanács is a média hátterek segítségével a székelység jogi eltüntetése mellett kampányolt az utóbbi népszámlálások alkalmával, előre tudván azt a tényt, hogy azokat az embereket, akik székelynek vallják magukat, a magyar nemzeten belül mutatják ki és magyar anyanyelvű csoportba kerülnek.    A csoport  célja az, hogy felhívja a székelység figyelmét arra, hogy minden embernek lehetősége van kifejezni a székely nemzetiségét a magyarsága mellett és nem szabad senkinek engednünk, hogy egyiket a másik ellen felhasználva valamelyiktől megfosszanak minket. Nem szabad felülni annak a székelyellenes hangulatkeltésnek, amit a román és magyar állami támogatásokból fenntartott nyereségérdekelt pártok és szervezetek valószínűleg 2021-ben is meg fognak lépni.

     Csoportunkba bárki csatlakozhat, aki számára fontos az, hogy a székelyekről ne csak, mint egy elméletben vagy múltban létező népről beszéljenek, hanem egy jogilag létező nemzetiségről,  így megteremtve a székelység számára a népek önrendelkezési jogának alapját a székelységre nézve. Minél több ember csatlakozik hozzánk annál könnyebb lesz ezt a székelyellenes propagandát ellensúlyozni és könnyebb lesz a székelység számára az igazságot megismertetni a 2021-es népszámlálások előtt. Ez egy felelősségteljes feladat, nem könnyű a több évtized butító kampánya után ezt elmagyarázni, de mindenképpen meg kell tenni ezért a Székely Nemzetiségű leszek 2021-ben  csoportban várunk minden becsületes, kitartó, nemzetéért és népéért tenni akaró székely embert. Aktív tagságba jelentkezni a Székely Nemzetiségű leszek 2021-ben Facebook oldalon lehet privát üzenetben, de csoportunkhoz bárki csatlakozhat aki egyetért a törekvéseinkkel!