NÉPSZÁMLÁLÁSOK 2011-2021

..A Székely Leszek 2021 Mozgalom létrejöttét az motiválta, hogy az erdélyi magyar pártok és a Székely Nemzeti Tanács is a magyar média segítségével a székelység jogi eltüntetése mellett dolgozott az utóbbi pár népszámlálás alkalmával, előre tudva azt a tényt, hogy azokat az embereket, akik székelynek vallják magukat, a magyar nemzeten belül mutatják ki és magyar anyanyelvű csoportba kerülnek.

A mozgalom célja az, hogy felhívja a székelység figyelmét arra, hogy lehetőségünk van kimutatni a székelységünket a magyarságunk mellett és nem szabad engednünk, hogy egyiket a másik ellen felhasználva valamelyiktől megfosszanak minket. Nem szabad felülni annak a székelyellenes hangulatkeltésnek, amit a román és magyar állami támogatásokból fenttartott nyereségérdekelt pártok és szervezetek valószínűleg 2021-ben is meg fognak lépni. A mozgalomba bárki csatlakozhat, aki számára fontos az, hogy a székelyekről ne csak, mint egy elméletben vagy múltban létező népről beszéljenek, hanem egy papír szerint létező népről beszéljenek így megteremtve a székelység számára a népek önrendelkezésének jogalapját.


Minél több ember csatlakozik annál könnyebb lesz ezt a székelyellenes propagandát ellensúlyozni és könnyebb lesz a székelység számára az igazságot megismertetni a 2021-es népszámlálások előtt. Ez egy felelősségteljes feladat, nem könnyű a több évtized butító kampány után ezt elmagyarázni a székelységnek, de meg kell tenni ezért a Székely Leszek 2021-mozgalomhoz várnak minden becsületes, kitartó, nemzetéért és népéért tenni akaró székely embert. Jelentkezni a Székely Leszek 2021 Mozgalom Facebook oldalán lehet privát üzenetben.